!!!! Perfil Mario Cruz !!!!
Mario Cruz va néixer a Portugal, concretament a la ciutat d'Oporto el 30 de setembre de 1971, té passió per la música i per les guitarres. També podem dir que és un amant de la perfecció, sempre a la recerca d’un millor so, amb els seus pedals d'efectes.Va començar a tocar la guitarra als 18 anys, tot i que de forma interrompuda a causa de la feina. Va passar per diverses bandes de rock a Portugal, i fins i tot va enregistrar un àlbum en un estudi amb el grup amb el que havia que fet música de jove.Més tard va acudir a l'escola de jazz els anys 90, i va ser allà on va aprendre a llegir i composar música.L'estil del Mario Cruz té influències del blues, tocant amb les escales menor i major i l'escala pentatònica, però finalment dominat pel rock i el metal.


Mario Cruz Guitar Gear.